KAKO ČUVATI SEBE DOK POMAŽEMO DRUGIMA?

BRIGA ZA MENTALNO ZDRAVLJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA TIJEKOM PANDEMIJE VIRUSA COVID-19 ZA ZPD PISALE: Ivana Ćosić Pregrad i Sena Puhovski Zdravstvena struka (liječnici, medicinske sestre, medicinski tehničari…) se smatra visoko rizičnom …