Zagrebačko psihološko društvo je organizacija civilnog društva osnovana 2017. godine koja okuplja psihologinje i psihologe koji žive ili rade na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Društvo je nastalo iz želje stručnjaka za iznošenjem psihologijskih znanja i činjenica u javnost te želje za reagiranjem na društvena zbivanja iz pozicije struke, uz stručnu i kolegijalnu podršku.

U aktivnom sudjelovanju u društvenim raspravama i reagiranjem na društvena zbivanja želimo istaknuti važnost iznošenja znanstvenih činjenica i etičnosti u javnom istupanju. Na to nas, kao psihologe, obvezuje i Etički kodeks psihologa. Dužni smo voditi se znanjima koja su temeljena na valjanim i provjerljivim znanstvenim spoznajama te širiti valjane spoznaje o čovjeku i njegovom ponašanju, ne samo na individualnoj razini već i u zajednici u kojoj djelujemo. Promicanje etičnosti u radu i javnom istupanju također je jedna od glavnih odrednica naše struke.

Slijedimo humanistička načela, prvenstveno poštivanje osobnog dostojanstva svih ljudi, slobodu izbora vlastitog ponašanja i puni razvoj ljudske osobnosti. Primjenjujući načela jednakih mogućnosti u našem radu i istupajući u javnost, želimo biti aktivni u promicanju ljudskih prava.