Karte pričalice

Predstavljamo vam Karte pričalice – alat za rad s mladima na temi mentalnog zdravlja!

Karte su izrađene unutar projekta Budi muško (UP. 04.2.1.11.0115) koji je imao za cilj unaprijediti kapacitete pet uključenih organizacija (Status M, BoliMe, Outward Bound Croatia, Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota – IKS, Zagrebačko psihološko društvo) za kvalitetno provođenje rada s djecom i mladima u području mentalnog zdravlja.

Karte su namijenjene osobama koje rade s mladima, u udrugama, organizacijama, školskim okruženjima, itd., a žele s mladim osobama raditi na temi mentalnog zdravlja.
Karte su podijeljene u četiri kategorije: Emocije, Misli, Tijelo i Ponašanje, jer se naše funkcioniranje može podijeliti na ta četiri područja. Uz navedene kategorije, tu su i Karte za započinjanje razgovora, koje nam mogu pomoći u korištenju karata. Dodatno, tu je i detaljna Uputa za korištenje koju svakako proučite prije korištenja.
Kombiniranjem karata iz različitih kategorija možemo u radu s mladima proći situacije koje su za njih emocionalno značajne i pomoći im da osvijeste i povežu svoje misli, emocije, tjelesne senzacije i postojeće strategije suočavanja te, ako je potrebno, usvoje nove, korisnije strategije. Također, karte mogu pomoći u psihoedukaciji o pojedinim emocijama ili uznemirujućim mislima.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.
Sadržaj Karata pričalica isključiva je odgovornost Statusa M i Zagrebačkog psihološkog društva.