Vježbajmo optimizam

Istraživanja pokazuju da stres može oslabiti imunološki sustav, a i da ga optimizam može
ojačati. Potaknuti ovim saznanjima u periodu karantene svakodnevno smo na našoj
Facebook stranici objavljivali aktivnosti i vježbe nastojeći građane osnažiti i pomoći im da
jačaju svoj optimizam u zaista teškom trenutku i iskustvu u kojem smo se našli.
Mnoge povratne informacije naših pratitelja govorile su o tome da su im ove aktivnosti
pomogle u traženju novih načina suočavanja, da su im uljepšale dan, djelovale osnažujuće i
pomogle im da se povežu sa samima sobom i njima bliskim ljudima. Sve vježbe okupljene su u ovom dokumentu.