PAUL EKMAN

ZA ZPD PISALA ANAMARIJA VUIĆ

Paul Ekman ili “najbolji ljudski detektor laži” na svijetu, jedan je od najpoznatijih (živućih) psihologa te pionir proučavanja povezanosti emocija s izrazima lica. Rođen 1934. godine, s 15 godina upisuje se na Sveučilište u Chicagu gdje iščitava radove Sigmunda Freuda i počinje se zanimati za psihoterapiju. Potaknut željom da čini dobro u svijetu, 1958. se zapošljava na mjestu psihologa u vojsci gdje ostaje razočaran jer nema priliku raditi kao psihoterapeut – u vojsci je psihoterapija tabu, a vojnici koji je traže dobivaju zabilješku o svoje dokumente. Stoga ondje počinje provoditi istraživanja koja ubrzo mijenjaju prakse u vojsci i shvaća da bi spoznaje dobivene znanstvenim istraživanjima mogle biti njegov način mijenjanja svijeta.

1965. Ekman počinje istraživati neverbalno ponašanje u različitim kulturama što ga je dovelo i do poznate serije istraživanja povezanosti emocija s izrazima lica. Tijekom proučavanja izoliranih naroda u Papua Novoj Gvineji dokazuje da su izrazi lica tijekom doživljavanja emocija univerzalni, neovisno o tome u kojoj kulturi živimo. U to vrijeme, ovo shvaćanje bilo je vrlo kontroverzno jer je tada vladalo uvjerenje da se izrazi lica uče, dok se Ekman zalagao za biološku podlogu emocija i definirao šest osnovnih emocija, a to su: sreća, tuga, sram, strah, ljutnja, iznenađenje i gađenje (nešto kasnije je u svom radu dodao i sedmu, prezir, za koju još uvijek nema dovoljno znanstvenih dokaza). Ove spoznaje dovele su nas do razumijevanja emocija kao fiziološkog fenomena na koji naknadno utječu kultura i iskustva.

Osim u proučavanju emocija, Paul Ekman se u svom istraživačkom radu posvetio otkrivanju prevara i laži. Njegove spoznaje i edukacije koriste se u tajnim službama, institucijama kao što su CIA i FBI, a uz to drži i različita predavanja za javnost. Zanimljivo je da u svojim intervjuima naglašava važnost razumijevanja pozadine laganja pa je napisao i nekoliko knjiga namijenjenih roditeljima, kako bi ih potaknuo na razvijanje odnosa povjerenja s djecom, nasuprot korištenja ovih spoznaja kako bi se djecu “uhvatilo u laži”.

Na poziv Dalaja Lame pokrenuo je program usvajanja cjelovitog načina življenja i uspješnijeg nošenja s neugodnim emocijama. Ekman i njegova istraživanja inspirirala su i poznatu seriju Lie to me (Laži me) na kojoj je radio s glumcima te savjetovao scenariste oko pojedinih epizoda. Također je bio angažiran i na razvoju animiranog filma Inside Out (Izvrnuto obrnuto) za koji je napisao i vodič namijenjen roditeljima u kojem objašnjava značaj i funkciju pojedine emocije te potiče roditelje na promišljanje i razgovor s djecom.

Ekmanove spoznaje nastavljaju utjecati na svijet psihologije i još jednom pokazuju kako znanstvena istraživanja mogu imati vrlo praktičnu primjenu, a uz to i zaista utjecati na promjene i izvan svijeta znanosti.

Izvori:

Adelson, R. (2004). Detecting Deception. Monitor on Psychology, 35(7). Preuzeto sa: https://www.apa.org/monitor/julaug04/detecting.html

Kreisler H. i Ekman P. (intervju). (2004). Face to face: The science of reading faces [transkript intervjua]. Preuzeto sa: http://globetrotter.berkeley.edu/people4/Ekman/ekman-con0.html

Marsh, J., Ekman, E. i Ekman, P. (2008). Can I Trust You? A conversation between world-renowned psychologist Paul Ekman and his daughter Eve, with Jason Marsh. [transkript intervjua]. Preuzeto sa: https://greatergood.berkeley.edu/article/item/can_i_trust_you

Randall, K. (2016, svibanj). Inner Peace? The Dalai Lama Made a Website for That. The New York Times. Preuzeto sa: https://www.nytimes.com

Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.