PEGGY T. COHEN-KETTENIS

ZA ZPD PISALA IVA ŽEGURA

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije koji se obilježava 17.05. željele bismo pedstaviti nizozemsku kliničku psihologinju prof. dr. sc. Peggy T. Cohen-Kettenis koja je na području Europe nezaobilazno ime kada se povede riječ o mentalnom zdravlju transrodnih osoba te posebno o skrbi za transrodnu djecu i adolescente u sustavu za mentalno zdravlje. Jedna je među prvim kliničkim psiholozima te stručnjakinjama u području zdravstva općenito, koja je otpočela formiranje prvog tima namijenjenog skrbi transrodne djece, adolescenata te odraslih. 1987. g. formirala je prvu Polikliniku za skrb o transrodnoj djeci i adolesentima te djeci s interspolnim stanjem. Peggy Cohen Kettenis osim specijalizacije u području kliničke psihologije bavi se i razvojnom psihopatologijom.

Svoj radni vijek započela je pri Sveučilišnoj bolnici VU MC u Utrechtu pri Odjelu dječje i adolescentne psihijatrije. Licencirana je klinička psihologinja koja je diplomu psihoterapeutkinje stekla pri Utrechtskom institutu za multidisciplinarnu psihoterapiju. Nakon što je obranila doktorsku disertaciju radila je na Odjelu za dječju psihologiju Sveučilišta u Utrechtu. Tada je vodila istraživanje o evaluaciji kirurške promjene spola koju je podržalo Zdravstveno Vijeće – savjetodavno tijelo nizozemskog Ministarstva zravlja. Ishod ove studije činio je ishodište za izradu novog zakona koji je omogućio izradu zakona za putem kojega su transseksualne osobe mogle promijeniti oznaku roda i ime u svojim osobnim dokumentima. Ubrzo zatim prešla je na VU MC u Amsterdamu gdje je formiran interdisciplinarni tim zadužen za dijagnostiku i praćenje rodno nenormativnih, transrodnih i transspolnih osoba, u prvome redu djece i adolescenata te njihovih obitelji. Isprva je tzv. Referalni centar za rodnu disforiju, otpočeo s radom 1975. g., obrađivao oko 100 do 150 novih slučajeva i to isprva samo odraslih rodno disforičnih osoba. Kasnije je upravo zaslugama ove kliničke psihologinje formiran zaseban tim za skrb o djeci i adolescentima. Prof. Cohen-Kettenis je od 2002. g., kada je postala profesoricom medicinske psihologije pri VU MC Amsterdam, bila i ravnateljicom Odjela za dječju, adolescentnu psihijatriju i psihijatriju odrasle dobi Referalnog centra do svoje mirovine, a aktualno obnaša funkciju pomoćne direktorice odgovorne za zaštitu mentalnog zdravlja transrodne djece i adolescenata, gdje je uključena u dijagnostički, tretmanski, savjetodavni i istraživački rad fenomena rodne disforije/rodne inkongruentnosti i poremećaja razvoja spola. Usko surađuje u istraživanjima s centrima u Belgiji, Norveškoj, Njemačkoj i Italiji vezano za područje odraslih osoba s rodnom inkongruencijom (European Network of the Investigation on Gender Incongruence- ENIGI network) te dodatno s centrima u Velikoj Britaniji i Finskoj u području rodne inkongruencije djece. Profesorica Peggy Cohen-Kettenis autorica je preko 165 znanstvenih radova. Nezaobilazno je ime u svim renominiranim priručnicima i udžbenicima o rodnoj disforiji. Sudjelovala je u razvoju smjernica Europskog i Američkog društva za pedijatrijsku endokrinologiju za pitanje principa tretmana osoba s poremećajem razvoja spola te Standarda skrbi za rodno nenormativne, transrodne i transspolne osobe Svjetske organizacije stručnjaka u području transrodnog zdravlja, kao i Smjernica skrbi Europskog društva pedijatrijske endokrinologije. Predsjedavala je radnom skupinom za DSM 5 Američke psihijatrijske organizacije koja se bavila poglavljem o rodnoj disforiji. Članica je i radne skupine Svjetske zdravstvene organizacije te sudjeluje u izradi poglavlja o Seksualnim poremećajima i seksualnome zdravlju.

Peggy Cohen-Kettenis u dva je navrata gostovala u Hrvatskoj kao pozvana predavačica. Prvom prilikom 2013.g. u Saboru Republike Hrvatske održala je stručno predavanje na temu zaštite mentalnog zdravlja i standarda zdravstvene skrbi i skrbi za mentalno zdravlje rodno nenormativnih, transrodnih i transspolnih osoba. Pri tome je predstavila tzv. “Nizozemski model skrbi” koji je razvila zajedno sa svojim interdisciplinarnim timom, a koji se prije svega odnosi na skrb transrodne djece i adolescenata. Predstavila je Svjetske standarde skrbi – 7. verzija (WPATH), a uoči donošenja zakona kojim se u Hrvatskoj reguliraju postupci i potrebna dokumentacija za izmjenu činjenice roda u osobnim dokumentima, tzv. Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili životu u drugom rodnom identitetu. Drugi je puta održala stučno predavanje o psihološkim ishodima procesa tranzicije kod djece i adolescenata prema važećim Standardima skrbi i to krajem 2016. g. u Klinici za psihijatriju Vrapče za hrvatske stručnjake i stručnjakinje te za roditelje transrodne djece i adolescenata.

Peggy Cohen-Kettenis čest je gost mnogih internacionalnih stručnih simpozija, skupova, konferencija i kongresa s temom seksualnog zdravlja, rodne disforije te promocije zaštite mentalnog zdravlja transrodnih osoba. Osim suradnje s kolegicama i kolegama stručnjacima, znanstvenicima, vrlo rado surađuje i s nevladinim organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom prava transrodnih i interspolnih osoba.

Samo neke od referenci ove stručnjakinje svjetskog glasa u području zaštite mentalnog zdravlja transrodnih osoba, ali ujedno i skromne filantropkinje, saveznice transrodnih osoba možete pogledati u popisu koji slijedi.

  • Cohen-Kettenis PT, Delemarre-van de Waal HA, Gooren LJ. The treatment of transsexual adolescents: Changing insights. Journal of Sexual Medicine. 2008;5:1892–1897. doi: 10.1111/j.1743-6109.2008.00870.x.
  • Cohen-Kettenis PT, Gooren LJ. Transsexualism: A review of etiology, diagnosis and treatment. Journal of Psychosomatic Research. 1999;46:315–333. doi: 10.1016/S0022-3999(98)00085-3.
  • Cohen-Kettenis PT, Pfafflin F. Transgenderism and intersexuality in childhood and adolescence: Making choices. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2003.
  • Cohen-Kettenis PT, Goozen SH. Pubertal delay as an aid in diagnosis and treatment of a transsexual adolescent. European Child and Adolescent Psychiatry. 1998;7:246–248. doi: 10.1007/s007870050073.
  • Delemarre-van de Waal HA, Cohen-Kettenis PT. Clinical management of gender identity disorder in adolescents: A protocol on psychological and paediatric endocrinology aspects. European Journal of Endocrinology. 2006;155:131–137. doi: 10.1530/eje.1.02231.
  • Hembree WC, Cohen-Kettenis PT, Delemarre-van de Waal HA, Gooren LJ, Meyer WJ, Spack NP, et al. Endocrine treatment of transsexual persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2009;94:3132–3154. doi: 10.1210/jc.2009-0345.
  • Vries ALC, Cohen-Kettenis PT, Delemarre-van de Waal HA. Caring for transgender adolescents in BC: Suggested guidelines. Clinical management of gender dysphoria in adolescents. International Journal of Transgenderism. 2006;9:83–94. doi: 10.1300/J485v09n03_04.