ZAŠTO JE BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU GRAĐANA ODGOVORNOST DRŽAVE, A NE SAMO POJEDINCA?

ZA ZPD PISALE: LANA GJURIĆ I IVANA POSLON Prošla 2020. godina nam je definitivno pokazala koliko je bitno brinuti o mentalnom zdravlju. I što se događa ako ne brinemo o … Continue reading ZAŠTO JE BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU GRAĐANA ODGOVORNOST DRŽAVE, A NE SAMO POJEDINCA?